×

Wet en regelgeving

Om een paintball-marker (paintball-geweer) te mogen aanschaffen dient u als koper 18 jaar of ouder te zijn. Daarnaast is Stratizet (GoPaintball.nl) wettelijk verplicht om naast uw aankoop- en persoonsgegevens, uw legitimatiebewijsnummer en type, 7 jaar te bewaren. Om dit te controleren zullen wij na uw bestelling vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs naar ons op te sturen. U mag hierbij uw foto en uw BSN-nummer verbergen. U kunt gemakkelijk en veilig uw identiteitsbewijs opsturen via de Overheids APP: KopieID. Deze mag per email of per Whatsapp naar ons worden gestuurd. Na controle verwijderen wij de kopie direct van onze systemen. Wij houden ons te allen tijde aan de geldende privacywetgeving en zullen zorgvuldig en discreet met uw gegevens omgaan.

 

Artikel 12, lid 10 van de Regeling wapens en munitie (Rwm)


De erkenninghouder of de in het bewijs van erkenning genoemde beheerder die handelt in lucht-, gas-, of veerdrukwapens van categorie IV, airsoftapparaat, patroonhouders of -magazijnen bedoeld in artikel 18, onder g, van deze regeling, stroomstootwapens bedoeld in artikel 21, van deze regeling, of in noodsignaalmiddelen en bijbehorende munitie bedoeld in artikel 22, eerste en tweede lid, van deze regeling houdt ten aanzien van de verkoop van die lucht-, gas-, of veerdrukwapens, airsoftapparaten, patroonhouders of -magazijnen, stroomstootwapens of noodsignaalmiddelen een register waarin kolomsgewijs en achtereenvolgens wordt aangetekend: de datum van overdracht, het aantal, het fabrikaat en type van de overgedragen voorwerpen, de naam en het adres van degene aan wie wordt overgedragen, alsmede het soort en nummer van diens legitimatiebewijs. De in dit register opgenomen gegevens blijven tenminste gedurende zeven jaren bewaard.